Предимства на медиацията

Медиацията – това е възможност да влезем в преговори един с друг и достойно да излезем от сложен конфликт, като постигнем решение, което устройва и двете страни в спора, с помощта на трета неутрална страна – професионален медиатор /посредник/.

Медиаторът не влияе на решението на страните, той само създава среда и атмосфера за преговори, така че диалогът между тях да стане възможен.

Въпросът е – защо е нужен този посредник? Страните не могат ли сами да се договорят?

Могат, но това се случва рядко. Често хората попадат в сложни ситуации, престават да общуват, избягват разговора за проблемите. Всички говорят единствено за достойнството си в това положение. Никоя от страните на прави първа крачка за среща.

В създадената конфликтна ситуация чувствата и емоциите подлъгват разума и страните започват да проявяват агресия или в другата крайност – затварят се в себе си и не желаят да разрешат възникналия спор.

Ситуацията може да се развие благоприятно за страните, ако допуснат в спора присъствието на медиатор, абсолютно неутрален по отношение на спора и страните.

Задачата на медиатора се заключава в това, да помогне на страните да се отдръпнат от обидата и да започнат да говорят конструктивно, откривайки сами решението.