какво трябва да знаем

медиация

Предимства на медиацията

Медиацията – това е възможност да влезем в преговори един с друг и достойно да излезем от сложен конфликт, като постигнем решение, което устройва и двете страни в спора, с помощта на трета неутрална страна – професионален медиатор /посредник/.

Медиаторът не влияе на решението на страните, той само създава среда и атмосфера за преговори, така че диалогът между тях да стане възможен.

Въпросът е – защо е нужен този посредник? Страните не могат ли сами да се договорят?

Могат, но това се случва рядко. Често хората попадат в сложни ситуации, престават да общуват, избягват разговора за проблемите. Всички говорят единствено за достойнството си в това положение. Никоя от страните на прави първа крачка за среща.

В създадената конфликтна ситуация чувствата и емоциите подлъгват разума и страните започват да проявяват агресия или в другата крайност – затварят се в себе си и не желаят да разрешат възникналия спор.

Ситуацията може да се развие благоприятно за страните, ако допуснат в спора присъствието на медиатор, абсолютно неутрален по отношение на спора и страните.

Задачата на медиатора се заключава в това, да помогне на страните да се отдръпнат от обидата и да започнат да говорят конструктивно, откривайки сами решението.

Семейни спорове

Семейни спорове

Търговски спорове

Търговски спорове

Договорни спорове

Договорни спорове

Делба на недвижими имоти

Делба на недвижими имоти

Трудови спорове

Трудови спорове

Потребителски спорове

Потребителски спорове